CKD 500

Systemy Zabezpieczeń Bankowych
Wojciech Pogorzałek

System kontroli dostępu CKD-500 to nowoczesny system kontroli dostępu zbudowany w oparciu o szybkie procesory, technologię Ethernet oraz szyfrowaną transmisje z czytnikami i kartami. System pozwala na realizację kontroli dostępu do pomieszczeń w małych, średnich oraz dużych budynkach. Zarządzie uprawnieniami może być realizowane z pojedynczego stanowiska komputerowego (małe firmy), kilku niezależnych stanowisk (samodzielnie przez działy kadrowe firm wynajmujących biura we wspólnym budynku) oraz automatycznie w połączeniu z systemami EPR (duże firmy lub oddziały firm rozmieszczone w różnych miejscach kraju). Oprogramowanie pozwala na zarządzanie dostępem do pomieszczeń bezpośrednio (czytnik/drzwi) lub pośrednio (np. depozytory klucza).

Oprócz podstawowych funkcji, posiada również niezależne bloki sterowania, realizujące na przykład:

 • obsługę śluz osobowych
 • funkcję dozoru pomieszczeń 24H
 • autoryzację poprzez SMS-y z kodem jednorazowym
 • sterowanie szlabanami przez telefon w szyfrowanej technologii AES 256
 • obsługę szyfrowanych kart NFC poprzez dedykowaną aplikacje

Oprogramowanie „CKD-500 Konfigurator sytemu ” służy do:

 • zarządzania listą użytkowników zainstalowanych w budynku/sieci
 • zarządzania listą firm/oddziałów firmy użytkujących program „CKD-500 Kadry”
 • zarządzania listą firm/oddziałów firmy użytkujących program „CKD-500 Ochrona”
 • przydziału punktów kontroli do poszczególnych firm/oddziałów firm
 • zarządzania listą administratorów danych dla poszczególnych firm/oddziałów firmy

Oprogramowanie „CKD-500 Kadry” służy do:

 • zarządzania listą pracowników
 • edycji kalendarza dostępu
 • przydzielania uprawnień dostępu do konkretnych punktów kontroli (nadzorowanych pomieszczeń, depozytorów kluczy itp.)
 • tworzenia raportów i zestawienia czasu pracy (RCP)
 • nadruku na kartach zbliżeniowych
 • analizowania historii zdarzeń z dozorowanych urządzeń

Oprogramowanie „CDK-500 Ochrona” służy do :

 • zarządzanie listą gości
 • obserwacji osób przechodzących przez przejścia/ czytniki

 

BUDOWA KONTROLERA I MOŻLIWOŚCI OBSŁUGI PRZEJŚĆ

System kontroli dostępu CKD-500 budowany jest w oparciu o następujące elementy:

 • kontroler główny CKD-500
 • czytniki kart zbliżeniowych / PIN pady CZM-50x (w różnych opcjach)
 • moduły rozszerzeń MRC-502(/R)

 

BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU

System oparty o pojedynczy kontroler dostępu CKD-500, przy użyciu odpowiedniej liczby rozszerzeń i czytników może nadzorować od 1 do 16 przejść (drzwi, szlabanów itp.).

Do pojedynczego kontrolera może być podłączonych:

 • do 16 czytników CZM-50x
 • do 7 modułów MRC-502 podłączanych do magistrali lokalnej (XB).
 • Do 7 modułów MRC-502R podłączanych do magistrali szeregowej (EX).

Ze względu na ilość obsługiwanych przejść oraz czytników, przy wykorzystaniu pojedynczego kontroler CKD-500 możliwe jest:

 • kontrolowanie do 8 przejść z kontrolą dwustronną lub
 • kontrolowanie do 16 przejść z kontrolą jednostronną lub
 • inne konfiguracje do 16 przejść, w tym bez czytników (wejście z przyciskiem dzwonka i zdalnym sterowaniem otwarciem).

Kontrolery CKD-500 w większych systemach pracują niezależnie, a ich zespolenie w jeden większy system możliwe jest poprzez kontrolę z systemu nadrzędnego (poprzez łącze Ethernet).

 

Elementy systemu:
- moduł główny CKD-500

Moduł główny kontrolera drzwi CKD-500 obsługuje 2 szt. drzwi przy kontroli dwu lub jednostronnej (przy zastosowaniu rozszerzeń MRC-502 obsługuje do 8 szt drzwi kontroli dwustronnej lub 16 szt drzwi jednostronnej) i zawiera:

 • interfejs Ethernet do komunikacji z systemem nadrzędnym (również np. do komunikacji z systemem RCP)
 • interfejs RS-485 do komunikacji z systemem nadrzędnym (w systemach bez połączenia Ethernet)
 • interfejs RS-485 do podłączenia czytników CZM-501
 • interfejs RS-485 do podłączenia modułów kontrolno-wykonawczych, czytników CZM-50x/x/x (max 16 czytników)
 • magistralę I2C do podłączenia modułów rozszerzeń serii MRC-502 (max. 7szt)
 • interfejs RS-485 dla montaży wyniesionych - alternatywne podłączenie modułów rozszerzeń serii MRC 502 (max. 8szt)
 • dwa wejścia parametryczne (pomiar rezystancji 0..20kohm / napięcie0..10V) z programowym ustalaniem sposobu działania
 • 8 wejść dwustanowych (wejście zwierane do masy NC lub NO)
 • 6 wyjść tranzystorowych (otwarty kolektor + rezystor 15kohm do +12V)
 • 2 wyjścia przekaźnikowe 5A/30VDC (1A/230VAC)
 • 2 wejścia analogowe do podłączenia sygnałów z kontrolą ciągłości
 • 1 wejście TAMPER do podłączenia czujnika sabotażu

Urządzenie realizuje następujące funkcje:

 • otwarcie / zwolnienie rygla w zależności od ustawień / strefy czasowej /planu dzień-noc / innych opcji w reakcji na:
 • zeskanowanie karty Mifare
 • podanie kodu PIN
 • inne

- moduł rozszerzeń MRC-502 (do 7szt.)

Moduły MRC-502(/R) posiadają:

 • 2 wyjścia przekaźnikowe 5A/30VDC (1A/230VAC)
 • 6 wyjść tranzystorowych (otwarty kolektor + rezystor 15kohm do +12V)
 • 8 wejść dwustanowych (wejście zwierane do masy NC lub NO)
 • 1 wejście TAMPER do podłączenia czujnika sabotażu


- czytniki zbliżeniowe serii  CZM-50x/x/x:

Czytnik serii CZM-50x/x/x umożliwia odczyt kart zbliżeniowych typu Mifare wraz z częścią zaszyfrowaną karty. Przeznaczone są do pracy w systemach kontroli dostępu CKD-500 wykorzystujących karty zbliżeniowe tego typu oraz/lub kody PIN, karty stykowe, odcisk biometyryczny. Komunikacja z kontrolerem może być realizowana interfejsem RS485 lub Wiegand 26 (opcja). Parametry konfiguracyjne czytników ustawiane są poprzez menu serwisowe lub program konfiguracyjny na PC. Czytniki dostępne jest w wersji do montażu wewnętrznego i zewnętrznego w kilku modelach.

 

 • z klawiaturą (4 przyciski funkcyjne) i wyświetlaczem, interfejs RS-485 CZM-501/1 i dodatkowym interfejsem Wiegand CZM-501/2
 • z klawiaturą (4 przyciski funkcyjne), interfejs RS-485 CZM-502/1  i dodatkowym interfejsem Wiegand CZM-502/2
 • bez klawiatury i bez wyświetlacza, interfejs RS-485 CZM-503/1 i dodatkowym interfejsem Wiegand CZM-503/2
 • z klawiaturą (4 przyciski funkcyjne) i wyświetlaczem, złączem stykowym SmartCard, interfejs RS-485 (w wersji jako PRAWY lub LEWY) CZM-503/SC/1
 • z klawiaturą (4 przyciski funkcyjne) i wyświetlaczem, czytnikiem biometrycznym, interfejs RS-485 CZM-501/FR/1
 • z klawiaturą (4 przyciski funkcyjne) i wyświetlaczem, czytnikiem biometrycznym, interfejs USB CZM-501/FR/3

 

Używanie lorem ipsum

Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych kombinacji zdań, słów i akapitów.

Używanie lorem ipsum

Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych kombinacji zdań, słów i akapitów.

Używanie lorem ipsum

Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych kombinacji zdań, słów i akapitów.

Używanie lorem ipsum

Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych kombinacji zdań, słów i akapitów.

Używanie lorem ipsum

Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych kombinacji zdań, słów i akapitów.