sterowniki wrzutni

[ strona główna | powrót ]

 

Sterowniki wrzutni czyli układy mikroprocesorowe zarządzające procesem całodobowych, ciągłych wpłat gotówki do Banku. Ze względu na charakter pracy możemy podzielić sterowniki na dwie grupy offline i online (więcej w systemy sieciowe on-line). Obydwie grupy posiadają wspólne zadania jak: identyfikacje użytkownika, przyjęcie depozytu, potwierdzenie operacji zgodnie ze Standarami Banku.

Funkcje: 

 • identyfikacja klienta poprzez wprowadzenie pin-kodu z klawiatury, składającego się z dowolnej liczby cyfr (max.8)
 • identyfikacja pakietu poprzez wpisanie kodu koperty
 • detekcja wrzutu depozytu
 • wydruk potwierdzający wrzut zawierający: nazwę banku, datę i godzinę, pin-kod klienta, ilość dokonanych wrzutów, kwotę deponowanych wartości.
 • zapamiętanie w pamięci systemu zdarzeń związanych z obsługą klienta
 • kontrola i rejestracja innych zdarzeń związanych z pracą systemu (zapełnienie wrzutni,    wprowadzanie danych, uszkodzenie czujnika, ewentualna awaria itp.)
 • wydruk bieżący raportu zdarzeń na drukarce znajdującej się w pomieszczeniach bankowych
 • podgląd zdarzeń i pin-kodów klientów z pamięci systemu na wyświetlaczu lub wydruk na drukarce potwierdzającej
 • obsługa wrzutni przez personel banku po wprowadzeniu specjalnego kodu bankowego
 • tworzenie raportu dziennego z ilości dokonanych wrzutów i zdeponowanych kwot przez klientów

 

 

Specyfikacja techniczna sterownika wrzutni offline 

Zasilanie:                

 • 20V/50Hz
 • Awaryjne DC 12V/7Ah, 12 godzin

 Liczba użytkowników:

 • 250 kodów ośmiocyfrowych lub kart zbliżeniowych
 • kod administratora

 Pamięć podtrzymanie niezależnie od napięcia zasilania (10 lat):

 • Wszystkich kodów
 • 2000 ostatnich zdarzeń
 • Ustawienia parametrów
 • Zegar, kalendarz

 Podstawowe parametry:

 • Maksymalna liczba wrzutów przez jednego klienta – 255 depozytów
 • Liczba miejsc na złote PLN – 8 miejsc
 • Liczba miejsc na grosze PLN – 2 miejsca
 • Maksymalna kwota do której system zlicza - 99 999 999 złotych 99 groszy

 Interfejsy:                 

 • drukarka termiczna potwierdzająca dla klienta  
 • drukarka raportująca bankowa (opcja)
 • wyświetlacz dwurzędowy ciekłokrystaliczny
 • klawiatura numeryczna
 • czytnik kart zbliżeniowych (Unique, MIFARE)

[ strona główna | powrót ]

sterowniki wrzutni

tworzenie stron internetowych katowice