sejfy

[ strona główna | powrót ]

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego, a w szczególności do działu sejfy.

Firma Systemy Zabezpieczeń Bankowych posiada w swojej ofercie urządzenia służące do przechowywania i ochrony wartości pieniężnych - sejfy meblowo-gabinetowe (montowane do podłoża)  oraz ścienne (do wmurowania).

 

Sejfy gabinetowe wykonywane są w technice tradycyjnej, laserowej oraz w zabudowie drewnianej. Dostępne są w trzech klasach odporności na włamanie: S-1, S-2, I. W zależności od wymagań klienta istnieje możliwość zastosowania zamknięcia na zamek kluczowy, szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny.

 

Oferujemy również szeroką gamę sejfów depozytowych i kasjerskich oraz sejfy sklasyfikowane jako urządzenia z certyfikatem w klasie A przeznaczone do przechowywania dokumentów o klauzuli „poufne”.

 

Wszystkie te urządzenia sklasyfikowane są według normy PN-EN 1143-1. Klasyfikacja ta obejmuje podział w zależności od odporności na włamanie oraz ze względu na limity kwotowe dotyczące przechowywanych wartości pieniężnych wyrażonych w jednostkach obliczeniowych.

 

Kwestię doboru sejfu w odpowiedniej dla danych potrzeb klasie obrazuje  poniższa tabela. Ponad to szczegółowe dane dotyczące przechowywania wartości w sejfach o poszczególnych klasach odporności na włamanie ( w wyrobach posiadających certyfikat IMP w W-wie) opisuje :

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 września 2010 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
(Dz. U. z dnia 9 września 2010r.)

 

Klasa odporności na włamanie
według Polskiej Normy PN-EN 1445

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napad

limit przechowaywanych wartości w zł w urządzeniach o danej klasie odporności

wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczyciele

klasa S1

* 0,1 jednostki obliczeniowej(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków -  patrz tablica nr3 wspomnianego wyżej Rozporządzenia

ok. 43 200

** wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa S2

0,2 jednostki obliczeniowej(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków -  patrz tablica nr3 wspomnianego wyżej Rozporządzenia

ok. 86 400

wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

Klasa odporności na włamanie wedługPN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

limit przechowaywanych wartości w zł w urządzeniach o danej klasie odporności

wartość ubezpieczenie

klasa 0

0,5 jednostki obliczeniowej(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków -  patrz tablica nr1 wspomnianego wyżej Rozporządzenia

ok. 216 000

wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

klasa I

1,0 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków -  patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia

ok. 432 000

wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem

urządzenie z certyfikowanym zamkiem w kl. A

możliwość przechowywania broni

Spełnia wymagania do przechowywania broni
wg rozporządzenia MSWiA z 03.04.2000 roku


 

Słownik

* Przez jednostkę obliczeniową /j.o./ rozumie się jednostkę określająca wartość limitu, wynoszącą 120 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Aktualnie wynagrodzenie to stanowi kwotę ok. 3600 zł

** Wartość - pod tym pojęciem mogą być rozumiene róźnego rodzaju przedmioty, dokumenty, pieniądze, pamiątki rodzinne, biżuteria, sprzęt elektroniczny itd..

 

Certyfikację urządzeń w Polsce przeprowadza Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.   Certyfikaty są wydawane dla producenta na okres najczęściej 3 lat. Urządzenia wyprodukowane  w dacie ważności certyfikatu zachowuje jego ważność przez cały okres eksploatacji urządzenia. Data ta wskazana jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej stronie drzwi sejfu. Urządzenie traci certyfikat tylko w przypadku dokonania w nim zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta.

 

Sejfy, oprócz deklarowanej możliwości przechowywania wartości pieniężnych podlegających ubezpieczeniu są wykonane zgodnie z wymogami przepisów dotyczących przechowywania broni. Owa możliwość jest w każdym przypadku poświadczona odpowiednim zapisem w certyfikacie.

[ strona główna | powrót ]

sejfy

tworzenie stron internetowych katowice